Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Contact

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij:

Wijkpark Transvaal
Wolmaransstraat 10
2572 EK Den Haag
Tel. 06 – 307 21 668
E-mail: info@haagsehopjes.nl