Sponsers en andere organisaties

Vestia Den Haag - Zuid-Oost
Het Oude Koetshuis/Willem van Heckfonds
Stichting Madurodam Steunfonds
Erna Willard
Fonds 1818 tot nu van het algemeen
Fundatie Van Den Sandheuvel,
Sobbe 1 x in de 3 jaar.
Gemeente Den Haag
Staedion wonen
Zusters van de Heilige Familie te Neerbosch
Voetbalblad ELF


Hartelijk dank aan al onze sponsors, zonder deze sponsors zouden de Haagse Hopjes Transvaal niet zoveel kunnen doen als nu gebeurd.
Bijgewerkt op 8 mei 2017