ANBI | Sponsoren

ANBI

ANBI

Algemene Regels

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

 Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s.


De volgende gegevens dienen gepubliceerd te worden:

Officiële naam: Stichting Haagse Hopjes Transvaal
Publiek bekende naam: Haagse Hopjes Transvaal
KvK nr.: 41160575. Uitreksel klik hier >>
RSIN.: 816174222
Bank: IBAN NL04 INGB 0007 9493 89
Standaardformulier publicatieplicht: 2021 >> | 2022 >> | 2023 >>

Adres gegevens:

Wijkpark Transvaal
Wolmaransstraat 10 2572 EK Den Haag
Mob. 06 - 307 21 668
E-mail: info@haagsehopjes.nl
Website: www.haagsehopjes.nl

Beloningsbeleid bestuur Stichting Haagse Hopjes Transvaal

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is een vrijwilligersorganisatie, sommige bestuursleden en medewerkers ontvangen een vergoeding conform de regels van de Belastingdienst.
Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteit of activiteiten van de Stichting:
zie jaarverslag en de website kopje “verslagen >>”
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting: zie jaarverslagen >>