Ontstaansgeschiedenis
Stichting Haagse Hopjes Transvaal

Transvaal is een achterstandswijk waar al ruim 25 jaar nieuwbouw en renovatie wordt gepleegd. Er wonen veel grote en eenoudergezinnen, met veel (kleine) kinderen. Voor deze groep kinderen zijn maar weinig speelmogelijkheden.

Meer dan 22 jaar geleden was er een werkgroep, bestaande uit: Annelies Bol (Sociale Wijkaanpak), Joan Jansen, (Project Organisatie Stadsvernieuwing/POS), Andreé Ruting (BOOG), Ben Lansbergen (Stadsbeheer/DSB) en Joke van den Boomen (Bewoners Organisatie Transvaal/BOT), bezig om een speelplan te ontwerpen voor Transvaal. De reden hiervoor was o.a. de jongerenproblematiek op een aantal pleinen in Transvaal, b.v. het Wijkpark Transvaal en met in het achterhoofd de herinrichting van het Kaapseplein.

Andreé Ruting en Ben Lansbergen hadden gehoord, dat er in Rotterdam een speluitleen- project is, genaamd Duimdrop. De veronderstelling was dat het ook wel interessant voor Transvaal kon zijn. We zijn daar op 25 januari 1995 gaan kijken met een aantal andere organisaties en bewoners. En we kwamen zo enthousiast terug, dat de naam Haagse Hopjes al in de bus geopperd werd!!!! (We hebben wel nog even gevraagd aan de fa. Rademaker van de echte Haagsche Hopjes of we hun naam mochten gebruiken, maar dat was geen probleem, we kregen zelfs een heleboel Haagsche Hopjes “snoepjes” cadeau).

Begin 1996 is de werkgroep Haagse Hopjes Transvaal opgericht. Aan deze werkgroep namen o.a. deel: Menno Gerritsma (opvolger van Andreé Ruting), Joke van den Boomen (voorzitter BOT), Sonja Ivangean (actieve bewoonster) en Mia Gores, Welzijns Organisatie Centrum (WOC). Op 3 november 1997 hebben de bewoners van deze werkgroep de Stichting Haagse Hopjes Transvaal in het leven geroepen. Het bestuur is toen uitgebreid met Annie en Frans Klaassen en Sureya Çiçek alle drie actieve bewoners.

De effecten van het systeem, door middel van goed gedrag speelgoed te kunnen lenen waren in Rotterdam veelbelovend. Kinderen hebben meer spelaanleiding, vervelen zich minder en gaan zich aanmerkelijk beter gedragen. Het effect is o.a.: minder vandalisme, drugsgebruik op het plein nam af, er ontstond een veilige speelplek voor de kinderen. Ook bleek in Rotterdam, dat jongere en oudere kinderen beter met elkaar omgingen op het plein/park.

De komst van de spelcontainer op het plein zorgde ervoor, dat er dagelijks 150 tot 200, met mooi weer zelfs veel meer, kinderen hun vertier zochten daar. Vooral veel kinderen van ouders met lage inkomens (allochtoon/autochtoon), die thuis weinig speelgoed hadden, maakten gebruik van de spelcontainer.

Het voortraject

Joke van den Boomen en Geer van Vliet (BOT) hebben tijdens de opening van een Buurt Ontwikkeling Maatschappijproject op 24 mei 1995 in de doorsteek Smit-Joubertstraat gesproken met de heren Peter Noordanus (Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting (ROSV), P. Duimelink (De Goede Woning) en L. Roos (Woningbeheer NV), over het meefinancieren van twee spelcontainers. En ja hoor, op dat moment waren de eerste sponsorgelden binnen. De werkgroep ging verder op zoek naar nog meer sponsors en dat had ook succes, want na 1 à 1 ½ jaar was er voldoende geld bijeengehaald om op een drietal pleinen in Transvaal (Wijkpark Transvaal, Joubertplantsoen en Ruth Firstplein) een spelcontainer te plaatsen met speelgoed. Voor de container op het Kaapseplein hadden we onze eerste sponsorgelden uitgegeven om speelgoed en andere materialen aan te schaffen.

Graag willen we dan ook de sponsors van het begin hierin noemen:

 • Gemeente Den Haag
 • Woningbouwvereniging De Goede Woning - thans Staedion)
 • Woningbedrijf Zuidoost - thans Vestia Den Haag Zuidoost
 • Woningbeheer NV
 • V.S.B.-fonds Den Haag e.o.- thans Fonds 1818 tot het nut van het algemeen
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland
 • Stichting Madurodam Ondersteuningsfonds
 • Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
 • ING Nederland
 • Moret, Ernst & Young - thans Ernst & Young
 • RABO-bank Nederland
 • Nationale Nederlanden - (speeltuin Kaapseplein)

 • Pasjes Haagse Hopjes Transvaal Omdat we nog aanvullende financiën nodig hadden voor 3 jaar exploitatiekosten, hebben wij contact gezocht met de toenmalige peetvader van Transvaal en voorzitter van de Tweede Kamer de heer Wim Deetman. Vooral de heer Jur de Haan, manager integraal beheer bij de gemeente Den Haag, heeft ons hierbij ondersteund. De heer Deetman adviseerde de initiatiefnemers, om naast een subsidieaanvraag bij de gemeente, ook een beroep te doen op sponsorgelden van bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika (Transvaal is een gebied in Zuid-Afrika en ook de straatnamen hebben relatie met Zuid-Afrika.) Er werd een groot aantal 'bedelbrieven', met o.a. zijn naam eronder verstuurd. Dit leverde een aardige respons op. (Namen zijn vermeld in sponsorlijst).

  Pasjes Haagse Hopjes Transvaal Pasjes Haagse Hopjes Transvaal De initiatiefnemers van het project Haagse Hopjes Transvaal hadden inmiddels contact gezocht met Mia Gores (van de Welzijn Organisatie Centrum/WOC) om te bekijken of er via deze organisatie mogelijkheden waren voor het plaatsen van personeel op de spelcontainers. Dit was nodig omdat de BOT zelf geen personeel aan kan nemen. In die tijd was net de nieuwe 'Melkertregeling' van de minister van Sociale Zaken van start gegaan en d.m.v. deze regeling konden er een achttal 'Melkertfunctionarissen', daarna ID-functionarissen genoemd (twee per spelcontainer) worden aangesteld. Het WOC regelde ook een begeleider/coördinator voor het project om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden. De heer Kees te Gussinklo, die al werkzaam was als sportbegeleider in de wijk, kreeg extra uren voor de begeleiding van deze medewerkers.

  Pasjes Haagse Hopjes Transvaal

  De eerste spelcontainer

  Tijdens de oplevering van het vernieuwde Kaapseplein (gesponsord door Nationale Nederlanden), op 1 mei 1996 ging de spelcontainer definitief van start. Het onderhoud van de spelcontainer en de exploitatiekosten kwam voor rekening van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, terwijl o.a. het speelgoed werd betaald door de werkgroep Haagse Hopjes Transvaal. De eerste twee 'Melkertmedewerkers' begonnen hun werkzaamheden en van af het begin aan werd de spelcontainer een groot succes. Binnen drie maanden waren er al zo'n 350 kinderen lid van het Haagse Hopje op het Kaapseplein. Tussentijds, na wat strubbelingen met jongerengroepen op het plein, is er nog een 'Hopjesmedewerker' bijgekomen en daarna ging het alleen maar crescendo. Na een half jaar een 'Haags Hopje' op het plein, kon een functionaris van Dienst Stadsbeheer vertellen, dat het vandalisme met zo'n 70% was afgenomen. Voorwaar een groot succes!!

  Pasjes Haagse Hopjes Transvaal Januari 1997 werden de overige drie spelcontainers geplaatst en kon men spreken van de 'Haagse Hopjes' in Transvaal. Deze drie containers zijn in het bezit van de werkgroep Haagse Hopjes en werden "om niet" in gebruik gegeven aan de opgerichte Stichting Haagse Hopjes Transvaal, die dan ook verantwoordelijk is voor de exploitatiekosten.

  In de loop der jaren zijn de pasjes ook steeds verbeterd. In 2017 waren we al over de 10.000 kinderen. En dit alleen al bij het Hopje op het Wijkpark Transvaal.