Doelstelling van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft ten doel het beheer en de exploitatie van ruimten ingericht als uitleenpunt van kinderspeelgoed binnen de Haagse wijk Transvaalkwartier en Schilderswijk. Wij doen dit aan kinderen van 1 tot 18 jaar in ruil voor goed gedrag.

Kinderen leren hier fietsen, voetballen en diverse andere sporten. Kwesties als gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijk- en sociaal welbevinden proberen wij terug te laten komen binnen de Stichting.

Wij proberen zo veel mogelijk de ouders te betrekken bij het spelen van hun kinderen. Daarnaast proberen wij mee te werken aan de leefbaarheid in de wijk Transvaal en Schilderswijk. In het bijzonder de pleinen waar de Hopjes staan.

Dagelijks worden onze 6 Hopjes pleinen druk bezocht door kinderen van allerlei (120) nationaliteiten en culturen. Er zijn ruim 14.000 kinderen lid van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

Ook organiseren wij diverse activiteiten gedurende het jaar. Kinderen uit de wijk en omliggende wijken komen hier om een sportieve en actieve dag te beleven.