Peggy van Lierop

Bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

De werkgroep “Haagse Hopjes Transvaal” die sinds 1995 bestond, vanuit de toenmalige Bewonersorganisatie Transvaal, ging op 3 november 1997 over in Stichting Haagse Hopjes Transvaal.
Sindsdien hebben er enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.

Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft sinds begin 2019 de volgende samenstelling:
 • Joke van den Boomen, voorzitter
 • Grad Sissingh, penningmeester, financieel adviseur
 • Natascha Kok, secretaris
 • Henneke Vogels, 2de secretaris
 • Peggy van Lierop, bestuurslid

 • Verder wordt het bestuur ondersteund door:
 • Ed de Bruyn, fotografie, film en webmaster
 • Jeroen de Groot
 • Ben Vogels
 • Wim Chow
 • Cobie de Nie
 • Corrie Leenheer

 • Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig met de volgende taken:
 • Het openhouden van de Hopjes op de afgesproken tijden en in de zomervakantie.
 • Het op orde houden van de administratie en financiën.
 • Het behouden van vaste medewerkers, vrijwilligers en werven van nieuwe vrijwilligers.
 • Vergaderingen en regelmatig bij elkaar komen om activiteiten te bespreken, dit om deskundigheid van onze medewerkers en vaste vrijwilligers te vergroten.
 • Het behouden en vinden van nieuwe sponsors.
 • Overleg met gemeente en zakelijke relaties van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.
 • Het organiseren van de pleinfeesten en andere activiteiten van de Haagse Hopjes.
 • Onderhouden van de Hopjespleinen en containers.
 • Indien mogelijk ondersteunen bij burendag bij de buurthuizen in de buurt.
 • Het begeleiden en sturen van de STiP-banen.

 • Voor een gesprek met iemand uit het bestuur kunt u telefonisch een afspraak maken:
  mob. 06 – 307 21 668 of via de e-mail info@haagsehopjes.nl