Wanneer mag je speelgoed lenen?

Je mag speelgoed lenen als je bijvoorbeeld kleine karweitjes doet op het plein, o.a. kleine kinderen helpt met fietsen, het plein aanveegt of papiertjes “happen”, meehelpt met allerlei spelletjes geen andere kinderen pest, luister naar de juf en meester en natuurlijk niets kapot maakt of het plein vervuilt met onder andere schilletjes van zonnebloempitten. Dus door goed gedrag kan je speelgoed lenen en als je extra goed meehelpt krijg je misschien zelfs een snoepje.

Ieder lid moet zich houden aan de pleinregels (zijn bijgevoegd) de medewerkers van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal hebben het recht om kinderen van het plein te verwijderen of voor onbepaalde tijd pasjes in te nemen van kinderen die zich op het plein hebben misdragen of die zich niet aan de regels hebben gehouden. Wij adviseren u ook om alle informatie goed door te lezen en de regels aan uw kinderen uit te leggen. Dit om misverstanden te voorkomen.

De Stichting Haagse Hopjes Transvaal is niet aansprakelijk voor schade of letsel aangebracht of veroorzaakt door, het spelen van uw kind/kinderen op de pleinen waar de Haagse Hopjes staan.
Bijgewerkt op 30 januari 2010