Haagse Hopjes Transvaal

Pleinregels van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal

De Pleinregels
 • Altijd luisteren naar de beheerders van het plein!
 • Maak het gezellig en leuk, ruzie maken hoort daar niet bij!
 • We houden met elkaar het plein schoon en heel! Dus geen schilletjes van pitten, noten of ander afval op de grond gooien.
 • Geen speelgoed van elkaar afpakken!
Lenen van speelmateriaal
 • Je kan alleen lenen met een geldig Haagse Hopjespasje.
 • Voorzichtig met het geleende speelgoed omgaan en het altijd weer netjes terugbrengen!
 • Ieder kind blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen geleende speelgoed.
 • Met de geleende speelmaterialen mag je alleen spelen op het plein.
 • Tijdens de pauze wordt GEEN speelgoed uitgeleend. Je mag het wel terugbrengen.
 • Het ruilen van speelgoed mag alleen met medeweten van de Hopjesmedewerkers.
Aansprakelijkheid
 • De medewerkers van de Stg. Haagse Hopjes is niet aansprakelijk voor diefstal en/of Vermissing en ontstane schade aan eigendommen van derden!
 • De medewerkers van de Stg. Haagse Hopjes zijn niet aansprakelijk voor letsel, die kinderen oplopen tijdens gebruikmaking van de speelmaterialen van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal.
 • Bij diefstal of vernieling van eigendom van de Stichting Haagse Hopjes wordt aangifte gedaan bij de politie!
Bijgewerkt op 30 januari 2010