Internationaal Kinderfeest Joubertplantsoen

Haagse Hopjes: Internationaal Kinderfeest op het Joubertplantsoen op 8 juli 2015
IMG 0071 IMG 0072 IMG 0073 IMG 0074
IMG 0075 IMG 0077 IMG 0078 IMG 0079
IMG 0080 IMG 0081 IMG 0082 IMG 0083
IMG 0084 IMG 0085 IMG 0086 IMG 0087
IMG 0088 IMG 0089 IMG 0090 IMG 0091
IMG 0092 IMG 0093 IMG 0094 IMG 0096
IMG 0097 IMG 0099 IMG 0100 IMG 0101
IMG 0102 IMG 0103 IMG 0104 IMG 0105
IMG 0106 IMG 0107 IMG 0108 IMG 0109
IMG 0110 IMG 0111 IMG 0112 IMG 0114
IMG 0115 IMG 0116 IMG 0117 IMG 0118
IMG 0119