Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van ruimten ingericht als uitleenpunt van kinderspeelgoed binnen de Haagse wijk Transvaal.
Het uitlenen van speelgoed aan kinderen van 3 tot 15 jaar in ruil voor goed gedrag.

Subdoelstellingen:
Het organiseren van sport- en spelactiviteiten voor kinderen en jongeren van 3 t/m 27 jaar.

Het betrekken van de ouders bij het spelen van hun kinderen.
Meewerken aan de leefbaarheid in de wijk Transvaal. In het bijzonder de pleinen waar de Hopjes staan.

Bijgewerkt op 5 november 2007