Bestuur Stichting Haagse Hopjes Transvaal

De Werkgroep Haagse Hopjes die sinds 1995 bestond, vanuit de toenmalige Bewonersorganisatie Transvaal, ging op 3 november 1997 over in Stichting Haagse Hopjes Transvaal.

In juli 2009 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, de Heer Grad Sissingh is toegetreden tot het Bestuur, hij was wel al jaren financieel adviseur van de Stichting Haagse Hopjes, nu is Grad ook penningmeester geworden.

Het bestuur van de Stichting Haagse Hopjes Transvaal heeft nu de volgende samenstelling:
  • Joke van den Boomen, voorzitter
  • Natascha Kok, secretaris
  • Grad Sissingh, penningmeester en financieel adviseur
  • Kees te Gussinklo, bestuurslid
Verder wordt het bestuur ondersteund door:
  • Ed de Bruyn, fotografie, webmaster
  • Roel Wijnants, fotografie
  • Corrie Leenheer
  • Cobie de Nie

Stichting Haagse Hopjes Transvaal
Wijkpark Transvaal (Schalk Burgerplein)
Wolmaransstraat 10
2572 EK Den Haag
Mob. 06 - 307 21 668
E-mail: javdboomen@ziggo.nl of
info@haagsehopjes.nl

Voor gesprek met iemand van het bestuur kunt u een telefonisch een afspraak maken: mob. 06 - 307 21 668.
Bijgewerkt op 17 oktober 2013